MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

ul. Zambrowska 20

Numer identyfikacyjny REGON

00233986600000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy

856632163

Data

2021-03-25

Miejscowość

Kleosin

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. PODLASKIE

Powiat

Powiat białostocki

Gmina

Juchnowiec Kościelny (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Od strony parkingu (parking posiada 2 oznakowane miejsca dla niepełnosprawnych), przy wejściu do sali gimnastycznej znajduje się podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.  Do części korytarza prowadzą schody - w tej części zmontowana jest  platforma schodowa. Na parterze znajdują się łazienki  dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                                   2

Liczba aplikacji:                                               0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url

zskleosin.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-09-23

ID a11y-url

https://bip.zsk.ug.juchnowiec.wrotapodlasia.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2021-03-21

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:                                                   0

Liczba aplikacji:                                               0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

---------------------

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b.  Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c.  Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] NIE

 

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

e.  Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f.   Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

     [ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE                             
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

       

/stan na dzień 31.12.2019r./

 

Rocznik

 

KLASA

 

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM  
   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

SZKOŁA BRANŻOWA 

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

2004

 

 

VIIIA

26

19

73,08

7

26,92

-

-

-

-

VIII B

29

15

51,72

14

48,28

-

-

-

-

VIII C

25

12

48,00

11

44,00

2

8,00

-

-

RAZEM

80

46

57,50

32

40,00

2

2,50

-

-

ABSOLWENCI   - 80  OSÓB

 • LO – 46  OSÓB –  57,50%
 • TECH. – 32  OSÓB –40,00 %
 • ZSZ – 2 OSÓB – 2,50%
 1. Według uzyskanych danych 100% absolwentów szkoły podstawowej objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadpodstawowych .
 2. W szkołach z możliwością zdawania egzaminu maturalnego uczy się 97,50% absolwentów, w  liceach 46 – 57,50%  i w technikach 32 -  40,00%. 
  2,50 %  absolwentów - 2 podjęło naukę w szkołach branżowych.
 3. Analizując zestawienie obserwujemy podobne zainteresowanie absolwentów kontynuacją nauki w liceach i technikach. Niewielki procent absolwentów 2,50 % -2 podjęło naukę w szkole branżowej.

    Źródło: informacje własne

 

Opracowanie:                  Barbara Mazurek – wicedyrektor, szkolny doradca zawodowy,                                          Michalina Gaińska  – sekretarz szkoły

   

   

 

/stan na dzień 31.12.2019r./

    

 

Rocznik

 

KLASA

 

ILOŚĆ OSÓB

LICEUM  
   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

SZKOŁA BRANŻOWA 

NIE REALIZUJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO (18 LAT)

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

ILOŚĆ OSÓB

%

2003

 

 

 

IIIA

23

17

73,91

6

26,09

-

-

-

-

III B

25

19

76,00

5

20,00

1

4,00

-

-

III C

26

14

53,84

11

42,31

1

3,85

-

-

III D

26

12

46,15

12

46,15

2

7,70

-

-

III E

26

21

80,77

5

19,23

-

-

-

-

RAZEM

126

83

  65,88

39

30.95

4

3,17

-

-

ABSOLWENCI   - 126  OSÓB

 • LO – 83  OSÓB –  65,88%
 • TECH. – 39  OSÓB –30,95 %
 • ZSZ – 4 OSÓB – 3,17%
 1. Według uzyskanych danych 100% absolwentów gimnazjum objętych obowiązkiem nauki kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych .
 2. W szkołach z możliwością zdawania egzaminu maturalnego uczy się 96,83% absolwentów, w  liceach 83 – 65,88%  i w technikach 39 -  30,95%. 
  3,17 %  absolwentów - 4 podjęło naukę w szkołach branżowych.
 3. Analizując zestawienie obserwujemy wzrost zainteresowania podjęciem dalszej nauki w  liceum ogólnokształcącym.

    Źródło: informacje własne

 

Opracowanie:                  Barbara Mazurek – wicedyrektor, szkolny doradca zawodowy,                                          Michalina Gaińska  – sekretarz szkoły

       

   

Rok szkolny

       

Przedmiot Finaliści  Laureaci 

      

2020/2021

   

język polski

matematyka

historia

geografia

chemia

fizyka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

2019/2020

   

język polski

matematyka

chemia

fizyka

1

1

3

-

-

1

1

1

   

2018/2019

   

język angielski

matematyka

chemia

1

-

1

-

2

3

           

Rok szkolny 2020/2021

           

Laureaci: 

 • ....

         

Finaliści: 

 • ...

            

Rok szkolny 2019/2020

           

Laureaci: 

 • Michał Dzierżek - matematyka -  opiekun Walentyna Konończuk 
 • Michał Dzierżek - fizyka - opiekun Emilia Olszewska 
 • Paweł Dmochowski - chemia - opiekun Agnieszka Raczkowska - Macko

         

Finaliści: 

 • Michał Dzierżek - język polski - opiekun Kinga Gąsowska - Szatałowicz
 • Bartosz Kondratowicz - matematyka - opiekun Małgorzata Wróbel
 • Małgorzata Godlewska - chemia - opiekun Agnieszka Raczkowska - Macko
 • Wiktoria Hryniewicka - chemia - opiekun Agnieszka Raczkowska - Macko
 • Michał Dzierżek - chemia - opiekun Agnieszka Raczkowska - Macko

                

Rok szkolny 2018/2019

           

Laureaci: 

 • Bartosz Wiszowaty - matematyka - opiekun Małgorzata Wróbel
 • Filip Pietrewicz - matematyka - opiekun Małgorzata Wróbel
 • Martyna Górska - chemia - Agnieszka  Raczkowska - Macko
 • Paweł Borys - chemia - Agnieszka  Raczkowska - Macko
 • Martyna Tomaszuk - chemia - Agnieszka  Raczkowska - Macko

         

Finaliści: 

 • Mateusz Żmiejko - język angielski - Ewa Toczyńska 
 • Kamil Bargłowski - chemia - Agnieszka  Raczkowska - Macko