Kl VIII a,b,c

Temat: Jak Pomarańczowa Alternatywa walczyła z komunizmem?

Proszę przeczytać temat na str. 218 - 219

W zeszycie zrobić notatkę do pytań:

 1. Czym była Pomarańczowa Alternatywa?
 2. Akcje przeprowadzane przez Pomarańczową Alternatywę.

 

Temat: Terroryzm czeczeński.

Proszę przeczytać temat na str. 240 -241

W zeszycie zrobić notatkę do pytań:

 1. Dlaczego Czeczeńcy zdecydowali się na ataki terrorystyczne?
 2. Jak oceniasz czy mają oni inne możliwości odzyskania swoich ziem?

 

 Proszę aby uczniowie przygotowali się do zapowiedzianego sprawdzianu z działu IV

   

Kl VII c

Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich.

Proszę przeczytać temat na str. 170 – 174

 W zeszycie zrobić notatkę do pytań:

 1. Jak przebiegały walki na froncie wschodnim?
 2. Co to znaczy „wojna manewrowa”?
 3. Kiedy powstały Legiony Polskie, kto stanął na ich czele?
 4. Co oznaczał „kryzys przysięgowy” w Legionach?
 5. Kto dowodził „Błękitną Armią”, gdzie powstała i dzięki komu?
 6. Jaki był wkład w odzyskanie niepodległości Polski tzw. „Błękitnej Armii”?

 

Temat: Odezwa Józefa Piłsudskiego do Legionistów Polskich.

 Proszę pisemnie odpowiedzieć na pytania do tekstu źródłowego na str. 172 w podręczniku

 

Temat: Rewolucja lutowa 1917 r. w Rosji.

Proszę przeczytać temat na str. 175 - 177

W zeszycie zrobić notatkę do pytań:

 1. Jakie były przyczyny wybuchu rewolucji lutowej w Rosji?
 2. Jakie były stronnictwa polityczne w Rosji na przełomie XIX/XX wieku?
 3. Kim był Włodzimierz Lenin i co ogłosił w tzw. tezach kwietniowych

   

Temat: Przewrót bolszewicki – rewolucja październikowa 1917 r. w Rosji.

Proszę przeczytać temat na str. 177 – 179

W zeszycie zrobić notatkę do pytań:

 1. Kiedy rozpoczęła się rewolucja bolszewicka w Rosji?
 2. Jakie były skutki przewroty bolszewickiego dla Rosji i Europy.? (można zrobić w tabelce)

   

Kl VII a

Temat: Świat na drodze ku wojnie

Proszę przeczytać temat na str. 156 – 160

W zeszycie zrobić notatkę do pytań:

 1. Jakie nowe mocarstwa pojawiły się na świecie?
 2. Jakie były przyczyny konfliktów pomiędzy mocarstwami.
 3. Jakie dwa bloki militarne powstały przed wybuchem I wojny światowej?
 4. Jakie były przyczyny wojny rosyjsko – japońskiej w 1905 r.?
 5. Co oznaczało pojęcie „kocioł bałkański”?

 

Temat: Na frontach I wojny światowej.

Proszę przeczytać temat na str. 161 – 167

W zeszycie zrobić notatkę do pytań:

 1. Kiedy wybuchła I wojna światowa i co do wybuchu się przyczyniło?
 2. Co to znaczy wojna błyskawiczna i wojna pozycyjna?
 3. Najważniejsze bitwy I wojny światowej.
 4. Wyjaśnij daty: kwiecień 1917 r., 3 marca 1918 r., 11 listopada 1918 r.

 

Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich.

Proszę przeczytać temat na str. 170 – 174

W zeszycie zrobić notatkę do pytań:

 1. Jak przebiegały walki na froncie wschodnim?
 2. Co to znaczy „wojna manewrowa”?
 3. Kiedy powstały Legiony Polskie, kto stanął na ich czele?
 4. Co oznaczał „kryzys przysięgowy” w Legionach?
 5. Kto dowodził „Błękitną Armią”, gdzie powstała i dzięki komu?
 6. Jaki był wkład w odzyskanie niepodległości Polski tzw. „Błękitnej Armii”?

 

Temat: Rewolucja lutowa 1917 r. w Rosji.

Proszę przeczytać temat na str. 175 - 179

W zeszycie zrobić notatkę do pytań:

 1. Jakie były przyczyny wybuchu rewolucji lutowej w Rosji?
 2. Jakie były stronnictwa polityczne w Rosji na przełomie XIX/XX wieku?
 3. Kim był Włodzimierz Lenin i co ogłosił w tzw. tezach kwietniowych?
 4. Kiedy rozpoczęła się rewolucja bolszewicka w Rosji?
 5. Jakie były skutki przewroty bolszewickiego dla Rosji i Europy.? (można zrobić w tabelce)

       

Kl V e

Temat: Zanim powstała Polska. 

Proszę przeczytać temat na str. 160 – 163

 W zeszycie zrobić notatkę do pytań:

 1. Kiedy pojawili się Słowianie w Europie Środkowo – Wschodniej?
 2. Czym zajmowali się Słowianie, na co dzień?
 3. W co wierzyli Słowianie, (należy wymienić bogów i za co byli oni odpowiedzialni)?
 4. Wymień pierwsze państwa słowiańskie.
 5. Kim byli Cyryl i Metody i do czego się przyczynili?
 6. Na podstawie mapy ze str. 163 proszę wypisać plemiona słowiańskie zamieszkujące ziemie polskie.

   

Temat: Mieszko I i początki Polski.   

Proszę przeczytać w podręczniku na str. 165 – 169

 W zeszycie zrobić zagadnienia:

 1. Wyjaśnij, dlaczego książę Mieszko I postanowił przyjąć chrzest i za pośrednictwem jakiego państwa?
 2. Kiedy Polska została ochrzczona?
 3. Gdzie powstało pierwsze biskupstwo?
 4. Jakie korzyści dało naszemu państwu przyjęcie chrztu?
 5. Dlaczego doszło do wojny z margrabią Hodonem i gdzie była rozstrzygająca bitwa?

Wymień nazwy ziem Mieszka I:    (mapka str. 168)

 1. do roku 966
 2. Opanowane przez niego po roku 966

     

Temat: Polska Bolesława Chrobrego.

Proszę przeczytać w podręczniku na str. 170 – 173

 W zeszycie zrobić zagadnienia:

 1. Kiedy i dlaczego biskup Wojciech pojechał do plemion Prusów?
 2. Co stało się z biskupem Wojciechem w Prusach?
 3. Kiedy i dlaczego doszło do zjazdu gnieźnieńskiego i kto do Polski przyjechał?
 4. Wymień skutki zjazdu gnieźnieńskiego.
 5. Jakie ziemie i w walkach, z jakimi sąsiadami przyłączył książę Bolesław Chrobry do Polski?
 6. Kiedy odbyła się pierwsza koronacja na króla w Polsce?

      

Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego.

Proszę przeczytać w podręczniku na str. 175 – 177

 W zeszycie zrobić zagadnienia:

 1. Podaj przyczyny kryzysu państwa polskiego w pierwszej połowie XI wieku.
 2. Jakie były skutki tego kryzysu?
 3. Dlaczego księże Kazimierz otrzymał przydomek „Odnowiciel”?
 4. Jak nazywał się polski władca koronowany na króla w 1076 r?
 5. W jakich okolicznościach zginął biskup krakowski Stanisław?

    

Kl VI c

Temat: Pierwszy rozbiór Polski. 

Proszę przeczytać temat na str. 158 – 161

W zeszycie zrobić notatkę do pytań:

 1. Jak nazywał się ostatni władca Rzeczypospolitej?
 2. Jakie reformy udało się władcy przeprowadzić na początku swoich rządów?
 3. Czym były prawa kardynalne?
 4. Kiedy i dlaczego doszło do konfederacji barskiej?
 5. Jakie państwa brały udział w pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej?

    

Temat: Kultura Polskiego oświecenia.

Proszę przeczytać temat na str. 163 – 168

W zeszycie zrobić notatkę do pytań:

 1. Czym była Komisja Edukacji Narodowej i jakie zmiany wprowadziła?
 2. Jakie zasługi dla rozwoju polskiej kultury wniósł król St. A. Poniatowski?
 3. Wymień cechy charakterystyczne dla architektury i sztuki epoki Oświecenia.

 

Temat: Ważne postacie z historii Rzeczypospolitej 2 poł. XVIII wieku.

Proszę wykonać album o postaciach występujących w tematach podręcznika na str. 158 -168

 

Temat: Czy król Stanisław August zdradził Polskę?  - tajemnice sprzed wieków.

Przeczytać w podręczniku na str. 180 -181

Na podstawie tego tekstu napisz w 4-5 zdaniach jakie jest Twoje zdanie na pytanie postawione w tytule.

KL IV a,b

Temat: Józef Wybicki i hymn Polski.

Proszę przeczytać w podręczniku str. 82 – 86

W zeszycie zrobić notatkę odpowiadając na pytania:

 1. Kto wpadł na pomysł stworzenia wojska polskiego u boku Francji?
 2. W którym roku zaczęły powstawać Legiony Polskie i w jakim państwie?
 3. Dlaczego Polacy walczyli u boku Francji?
 4. Kto jest autorem „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, kiedy ta pieśń powstała i czym jest ona dzisiaj w Polsce?
 5. Wymień postacie historyczne występujące w naszym hymnie państwowym

    

Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.

Proszę przeczytać w podręczniku str. 87 – 91

W zeszycie zrobić notatkę odpowiadając na pytania:

 1. Podaj, jakie były przyczyny wybuchu powstania styczniowego?
 2. Wymień skutki powstania styczniowego?
 3. Podaj datę wybuchu powstania styczniowego.
 4. Wyjaśnij, czym była branka?

Napisz 3-4 zdania notatki biograficznej o Romualdzie Traugutcie.

Klasy VII b ( czas pracy – od 16 do 20 marca) 2 tematy do realizacji

Temat: Na frontach I wojny światowej - podsumowanie

Podręcznik s. 161-169.

Przeczytaj temat z podręcznika i notatkę z lekcji. Na podstawie notatki i treści tematu wykonaj na kartce A4 mapę myśli dotyczącą I wojny światowej. Rozumiem, że nie wykonywaliśmy mapy myśli wcześniej, wiec zachęcam Was do odwiedzenia strony https://www.youtube.com/watch?v=kECHj8g6_fU

Po  obejrzeniu filmiku przyjrzyjcie się przykładom poniżej. Zobaczcie, że w środku znajduje się temat główny - w naszym przypadku musi to być „I wojna światowa”. Od tematu głównego odchodzą gałęzie np. przyczyny wybuchu wojny, strony konfliktu, największe bitwy na froncie wschodnim, nowe rodzaje broni itp. Od gałęzi głównych odchodzą kolejne (bardziej szczegółowe). Pamiętaj, że każda gałęź to inny kolor. Dodaj swoje rysunki. Zadbaj o estetykę i czytelność!!!!!

Po powrocie do szkoły Wszyscy przynosicie mapy na ocenę J.

Powodzenia Drodzy Uczniowie. Jestem przekonana o Waszej inwencji twórczej J. Wierzę, że dacie radę!!!!!!

 

Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich.

NOTATKA DO ZESZYTUJ

 1. Sprawa polska na początku wojny
 2. Polacy podlegali obowiązkowej służbie wojskowej i walczyli w armiach wszystkich trzech państw zaborczych
 3. działania w ramach orientacji proaustriackiej

– utworzenie Naczelnego Komitetu Polskiego

– utworzenie Legionów Polskich – Józef Piłsudski   (dowódca I Brygady Legionów) i Józef Haller  (dowódca II Brygady Legionów)

– utworzenie przez Józefa Piłsudskiego tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)

 1. działania w ramach orientacji prorosyjskiej

– utworzenie Komitetu Narodowego Polskiego – Roman Dmowski 

– utworzenie Legionu Pułaskiego (później przekształcił się w Brygadę Strzelców)

 1. W wyniku klęsk militarnych w 1915 r. armia rosyjska wycofała się z Królestwa Polskiego
 2. obszar Królestwa Polskiego został podzielony na dwie strefy okupacyjne: niemiecką i austro-węgierską
 3. postawy Polaków wobec państw centralnych po zajęciu przez nie Królestwa Polskiego

– pasywiści – działacze Narodowej Demokracji przeciwni współpracy z państwami centralnym, skupieni wokół Romana Dmowskiego

– aktywiści – skupieni wokół Józefa Piłsudskiego i Polskiej Partii Socjalistycznej zwolennicy dalszej współpracy z państwami centralnymi

 

W zeszycie  Odpowiedz na pytanie:

Wyobraź sobie, że cofnąłeś się w czasie o 106 lat. Oznacza to, że jest rok………………????? Tak, dobrze policzyłeś 1914 r. Jesteś Polakiem mieszkającym w Warszawie. Wybucha wojna. Państwa zaborcze rozpoczynają rekrutację do swoich wojsk. Do armii jakiego państwa zostajesz wcielony (pamiętaj mieszkasz w Warszawie a to zabór ????). Czy służba w tej armii jest zgodna z Twoimi przekonaniami? A może uważasz, że lepiej poprzeć państwa centralne?

Napisz w zeszycie kilka zdań wypowiedzi na ten temat, odpowiadając na poniższe pytania.

       

Klasy VI a, VI b, VI d ( czas pracy – od 16 do 20 marca) 2 tematy do realizacji

Temat: Stany Zjednoczone Ameryki.

Podręcznik s. 143 – 147.

Przeczytaj temat z podręcznika a następnie przepisz temat i notatkę do zeszytu. Na podstawie notatki i treści tematu wykonaj na kartce A4 mapę myśli dotyczącą powstania USA. Rozumiem, że nie wykonywaliśmy mapy myśli wcześniej, wiec zachęcam Was do odwiedzenia strony https://www.youtube.com/watch?v=kECHj8g6_fU

Po  obejrzeniu filmiku przyjrzyjcie się przykładom poniżej. Zobaczcie, że w środku znajduje się temat główny - w naszym przypadku musi to być „Powstanie Stanów Zjednoczonych”. Od tematu głównego odchodzą gałęzie np. postanie 13 kolonii, konflikt między Anglią a koloniami, wojna Stanów Zjednoczonych o niepodległość. Od gałęzi głównych odchodzą kolejne (bardziej szczegółowe). Pamiętaj, że każda gałęź to inny kolor. Dodaj swoje rysunki. Zadbaj o estetykę i czytelność!!!!!

Po powrocie do szkoły Wszyscy przynosicie mapy na ocenę J.

 

NOTATKA DO ZESZYTU

 1. W XVII w. na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej powstało 13 angielskich kolonii.
 2. Konflikt między metropoliąkoloniamiangielskimi
 3. polityka władz angielskich wobec kolonii

– traktowanie kolonii jako źródła surowców i rynku zbytu na własne towary

– władze ograniczały rozwój przemysłu i handlu w koloniach

 1. formy buntu kolonistów

– koloniści bojkotowali towary angielskie

– w 1773 r. wyrzucili do morza ładunek herbaty - tzw. bostońskie picie herbaty

2. rząd angielski postanowił stłumić bunt siłą – wysłał wojsko do kolonii

 1. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki
 2. 4 lipca 1776 r.przedstawiciele kolonii ogłosili Deklarację niepodległości
 3. dowódcą wojsk Stanów Zjednoczonychzostał Jerzy Waszyngton 
 4. Amerykanie otrzymali pomoc ze strony Francji, Hiszpanii oraz Holandii
 5. po początkowych porażkach wojska amerykańskie odniosły zwycięstwo pod Saratogą
 6. armia amerykańska odniosła decydujące zwycięstwo w 1781 r. pod Yorktown
 7. na mocy pokoju zawartego w 1783 r.Wielka Brytania uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych

 

 1. Udział Polaków w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 2. Kazimierz Pułaski
 3. Tadeusz Kościuszko

 

 1. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej(USA)
 2. 1787 r.została uchwalonaKonstytucja Stanów Zjednoczonych
 3. w USA obowiązywał monteskiuszowski trójpodział władzy

– władza ustawodawcza – Kongres składający się z Senatu i Izby Reprezentantów

– władza wykonawcza – prezydent wybierany na czteroletnią kadencję

– władza sądownicza – niezależne sądy

 1. konstytucja gwarantowała obywatelom wolność słowa i wyznania oraz nietykalność osobistą

 

 

Ćwiczenie do wykonania

Do zeszytu wypisz 17 wyrazów i hasło.

 

Skreśl 17 wyrazów związanych z wojną o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki (hasła pionowo i poziomo).  Pozostałe litery utworzą hasło.   

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: „Od absolutyzmu do republiki”.

Wykonaj w zeszycie test powtórzeniowy – s. 150. Do zeszytu zapisz tylko odpowiedzi. Sprawdzę po powrocie J

Powodzenia Drodzy Uczniowie. Wierzę, że dacie radę!!!!!!