Cześć poległym oddaliśmy przy Dębie Pamięci im. Kapitana Marcina Beszty – Borowskiego.  Po odśpiewaniu hymnu państwowego przez harcerzy i uczniów klasy III c z wychowawczynią panią Moniko Gańko, panie dyrektor Barbara Mazurek i Grażyna Rutkowska zapaliły znicz upamiętniający poległych w obronie Ojczyzny. Nad całością apelu czuwała pani Anna Łapińska. Anna Łapińska