Poprzedziła je kampania wyborcza, którą zwieńczyła debata kandydatów z nauczycielami i samorządami klasowymi.