aspirant Marcin Cywonik i młodszy aspirant Artur Sznajderuk z IV Komisariatu  Policji w Białymstoku. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podczas spotkania omawiano jak piesi powinni zachowywać się podczas poruszania się po drogach, co należy zrobić zanim przejdziemy przez przejście dla pieszych oraz jaki wpływ na nasze bezpieczeństwo ma korzystanie z elementów odblaskowych. Pierwszaki wysłuchały także inscenizacji „Bądź bezpieczny- noś odblaski” w której uczniowie klasy II c w wierszu i piosence opowiedzieli jak ważne jest noszenie odblasków. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał znaczek odblaskowy.