dydaktycznych w ramach projektu „Start-Up Academy”1 , dotyczącego tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw.