Regulamin

  1. Konkurs ,,Matematyczny kalendarz adwentowy”, zwany dalej ,,Konkursem”, organizowany jest przez nauczycieli matematyki .
  2. Konkurs trwa od 2 grudnia 2019 roku 24 grudnia 2019 roku i przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie, zwanych dalej uczestnikami.
  3. Od 2 grudnia 2019 roku każdego dnia na tablicy ogłoszeń przy portierni prezentowane  będzie zadanie dnia. Ostatnie zadania wywieszone zostaną dnia 20 grudnia 2019 r.
  4. Uczestnicy konkursu rozwiązują zadania, a następnie rozwiązania przynoszą w dniu następnym do nauczycieli matematyki (na przykład, jeśli zadanie opublikowane zostało 11 grudnia, to jego rozwiązanie należy przynieść 12 grudnia).
  5. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie poprzez przyniesienie rozwiązania zadania. Przyniesione rozwiązania muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia oraz musi być podana klasa.
  6. Za poprawnie rozwiązane zadanie przyznany jest jeden punkt.
  7. Po zakończeniu konkursu w terminie do 15 stycznia 2020 roku na stronie umieszczony zostanie ostateczny ranking. Najwyżej sklasyfikowani uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni.

Organizatorzy: nauczyciele matematyki