W około 20 terrariach znajduje się prawie 50 zwierząt z niespełna 20 gatunków: węże (m.in. pytony, boa), żółwie (stepowe, greckie) oraz wiele jaszczurek (kameleony, legwany, agamy, warany). Podczas zajęć uczniowie mogli zobaczyć, dotknąć, wziąć na ręce te zwierzęta. Zapoznali się z ich życiem, naturalnym środowiskiem, żywieniem  i zwyczajami. Ponadto został wyświetlony film przybliżający świat tych zwierząt. Uwieńczeniem wszystkiego był interaktywny quiz z nagrodami. Z pewnością zaczerpnięte z wystawy i prelekcji ciekawostki z życia gadów, przydadzą się szóstoklasistom na lekcjach biologii!