bezpieczeństwa pożarowego. Właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń z jakimi każdy z nas może się spotkać, może uratować czyjeś życie lub zdrowie. Poprzez propagowanie odpowiednich zachowań można zminimalizować negatywnie skutki występowania niebezpiecznych zjawisk i sytuacji oraz nauczyć prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat.