Program został przeprowadzony przez 3 osobowy zespół certyfikowanych realizatorów.

Program dla młodzieży obejmował 8 godzin lekcyjnych w układzie dwóch mitingów, które trwały 4 godziny lekcyjne. W trakcie pierwszego mitingu przedstawione zostały elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania. Zostało ukazane, że alkohol i narkotyki powodują zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych. W trakcie drugiego mitingu omawiane były zagadnienia związane ze współżyciem seksualnym. Wyraźnie ukazane zostało zarówno piękno seksualnej bliskości, jak też i szeroki wachlarz konsekwencji  wczesnych kontaktów seksualnych. Najważniejsze treści programu zilustrowane zostały świadectwami zdrowego stylu życia.

Spotkanie dla rodziców trwało około godziny. W trakcie spotkania zaprezentowano zakres celów programu Archipelag Skarbów. Podczas spotkania podane zostały wskazówki, jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich potrzebach.

 Program jest realizowany dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Juchnowcu Kościelnym. Zespół wychowawczo - profilaktyczny