pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się 3 marca 2020 r. 
Termin zgłaszania udziału w konkursie:  do 14 stycznia 2020 roku. 
Odpłatność za udział uczestnika w konkursie wynosi 10 zł.Więcej informacji na www.fox