Celem zajęć jest profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez: pogłębienie świadomości własnych uczuć, uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób, poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości,  naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym, poznanie zasad dobrej współpracy z innymi. Motywem przewodnim treści zajęć są kolejne wydarzenia z życia  rodzeństwa bliźniąt: Julki i Julka oraz ich przyjaciela – kameleona o imieniu Leon.  Dzieci miały okazję poznać pozytywne i negatywne emocje, swoje i innych w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji z życia domowego i przedszkolnego głównych bohaterów oraz kształtowały umiejętności radzenia sobie z nimi.

        Zajęcia poprowadziła pedagog szkolna Jolanta Wacewicz.