17 stycznia uczniowie klas ósmych w ramach doradztwa zawodowego uczestniczyli
w spotkaniu z pracownikami  Powiatowego Urzędu Pracy. Przekazano informacje o  trendach na rynkach pracy, zawodach przyszłości oraz kwalifikacjach i umiejętnościach poszukiwanych przez pracodawców wśród kandydatów do pracy. Uczniowie otrzymali broszury informacyjne „Zaplanuj swoja przyszłość” opisujące zawody, na które jest i będzie zapotrzebowanie, a fachowcy tych branż nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.