Do projektu zgłosiło się 16 uczniów z klasy VI b. Uczniowie w ramach projektu musieli przeprowadzić szereg działań, które wiązały się z bliższym poznaniem historii naszego regionu. Nasi uczniowie napisali pracę docenioną przez organizatorów projektu o losach dwóch Białostocczanek, które jako pierwsze kobiety zasiadły w Radzie Miejskiej Białegostoku w 1919 r. Uczniowie stworzyli też ciekawe animacje korzystając z technologii informacyjnych. Efekty ich prac można zobaczyć na stronach:

https://padlet.com/malgorzata_leszko/ug7j975wil10)

https://www.historiaposzukaj.pl/artykuly,905,historionauci.html