Każda klasa, która zgłosiła swój udział dostawała Wielką mapę Polski oraz listę adresów, na które należało przesłać pocztówki. 

Akcja ma walor edukacyjny, ponieważ:

  • raz w tygodniu otrzymujemy specjalnie przygotowane materiały edukacyjne: filmy, zdjęcia, pokazy slajdów, artykuły, ciekawostki, które pozwolą poznać wszystkie zakątki kraju,
  • uczymy się, jak poprawnie adresować i pisać listy oraz pocztówki,
  • możemy nawiązać kontakt z innymi szkołami i uczniami.
  • promujemy naszą szkołę i nasze miasto. 

Cieszymy się z otrzymanych przesyłek i czekamy na kolejne.