Po prezentacji strojów przyszła pora na dyskotekę, wspólne zabawy i poczęstunek. Następnie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.