Kandydaci do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie zamieszkali w obwodzie szkoły (Kleosin, Ignatki- Osiedle, Śródlesie, Hryniewicze, Solniczki, Izabelin, Olmonty, Stanisławowo) przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata w terminie do 6 marca 2020 r.