Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Tematyka zajęć:

 

Część I - Budowanie relacji dorosły - dziecko, a w tym:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godz. 17.00-20.00 na terenie naszej placówki. Pierwsze spotkanie planowane jest na  17.03.2020r.

Warsztaty będą prowadzone przez certyfikowanych terapeutów i odbywać się będą przez 10 tygodni po 3 godziny zegarowe.

Chętni rodzice do udziału w warsztatach mogą zapisać się  u pedagogów Jolanty Wacewicz i Agnieszki Gierejkiewicz oraz świetlicy szkolnej. Liczba miejsc jest ograniczona.