W związku z okresem grypowym oraz pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa należy zastosować podstawowe środki ochronne:

  • pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny osobistej w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła (a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekowanie środkiem na bazie alkoholu), oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; nie należy dotykać oczu, uszu, nosa;
  • wskazane jest nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły - jeśli nie było kontaktu z osobą chorą (w przypadku koronawirusa), nie ma powodu do obaw
  • po powrocie z terenów występowania koronawirusa i pojawiającymi się objawami grypopodobnymi (temperatura ciała powyżej 38℃ oraz kaszel, duszność), należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego; Więcej informacji na stronie GIS.
  • rodzicowi dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
  • infolinia Ministerstwa Zdrowia tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).