„Mistrz Kultury Języka”. Zmagali się z zadaniami dotyczącymi praktycznej umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim. Trzeba było wykazać się znajomością ortografii, fleksji, składni, słowotwórstwa, frazeologii oraz szeroko rozumianą kulturą języka. Następnie dwóch reprezentantów z każdej klasy uczestniczyło w finale, który wyłonił zwycięzców:

Mistrzem Kultury Języka Szkoły Podstawowej w Kleosinie

został Michał Dzierżek z kl. VIII b,

wicemistrzami: Klaudia Karejwo z kl. VIII c

oraz Bartosz Kondratowicz z kl. VII c.

Zwycięzcom gratulujemy.