krótki program artystyczny na wstępie obrad Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, które odbyły się w dniach 9-10.03.2020 w Dworku Tryumf w Księżynie.