wykorzystując  platformę Microsoft Teams w ramach programu Office 365 A1 dla szkół. W obecnej sytuacji będzie to najlepsze rozwiązanie, gdyż umożliwi naszym uczniom naukę indywidualną oraz grupową  w dowolnym miejscu i czasie. 
Tu będą umieszczane zadania, informacje, karty zadań, testy, prezentacje i filmy edukacyjne. Nauczyciele będą mogli sprawdzać prace uczniów oraz udzielać im informacji zwrotnych.
Uczniowie niektórych klas otrzymali już instrukcję do logowania się na tej platformie. Pozostali uczniowie otrzymają niebawem. Prosimy Państwa o wsparcie uczniów i dopilnowanie, by się  wszyscy zalogowali oraz wyrozumiałość. 
Poniżej umieszczamy link:
Część informacji będzie wysyłana również przez dziennik elektroniczny (Mamy świadomość odnośnie problemów, które w obecnym czasie występują. Jesteśmy w trakcie udoskonalania wszystkich niedoskonałości, które nie są z naszej winy) oraz na stronę szkoły i fb.
Prosimy o współpracę i cierpliwość. 
O wszystkim będziemy Państwa informować. 
Z poważaniem Marcin Hodun - dyrektor SP Kleosin