internetowej szkoły, lub z budynku  szkoły  ZGODA- OŚWIADCZENIE RODZICÓW i  wrzucenie do skrzynki w korytarzu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 23.03.2020.