do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

   

Terminy publikacji materiałów

Materiały zostaną opublikowane na stronach CKE oraz OKE w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski; ( czas pracy z arkuszem 120 min)
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka; ( czas pracy z arkuszem 100 min.)
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne;(czas pracy z arkuszem 90 min.)

Uczniowie , którzy korzystają z dostosowania form i warunków mogą pracować z arkuszami dłużej (zgodnie z procedurami)

Poinformowanie uczniów i rodziców

Jak przystąpić do egzaminu: uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej jednej z form, np.

· w pliku w edytorze tekstów;

· na wydruku – należy jednak pamiętać, jeżeli uczeń dysponuje w domu drukarką;

· korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);

· na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Następnie uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

· w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;

· w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, istnieje możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków do odbioru w szkole. ( po uprzednim zgłoszeniu takiego

zapotrzebowania wychowawcy klasy)

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Namawiamy aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania, prosimy o wsparcie ze strony rodziców.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać: · informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów · przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów · arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty · arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. · osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych · filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Życzymy powodzenia !!!!