I WARIANT

Uczniowie przychodzą 5 minut przed rozpoczęciem spotkania z wychowawcą, czekają przy odpowiednich drzwiach wejściowych w odpowiednich odległościach tj. min. 1,5m, posiadają ze sobą maseczki, długopis celem podpisania odbioru świadectwa, które będą wydawane przez wychowawców przy wejściu do szkoły, max. czas wydawania świadectw 30 minut, a następnie uczniowie opuszczają teren szkoły.

 

WEJŚCIE NR 1/przy sali gimnastycznej

8:00-VIIIA      9:00-VIB      10:00-VIIA       11:00-VC        12:00-Ia        13:00-IIIa

WEJŚCIE NR 2/ od strony biblioteki publicznej

8:00-VIIIB      9:00-IVA      10:00-VIA        11:00-IIb        12:00-0        13:00-IIIb

WEJŚCIE NR 3/od strony parkingu

8:00-VIIIC      9:00-VD       10:00-VIIB      11:00-IIc        12:00-Ic       13:00-IIIc

WEJŚCIE NR 4/ główne od portierni

8:00-VIIC      9:00-VA      10:00-VB      11:00-IId      12:00-Id      13:00-IIId

WEJŚCIE NR 5/od strony dębu

8:00-VID      9:00-VIC      10:00-IVB      11:00-VE      12:00-Ib      13:00-IIa

   

II WARIANT

Przy niesprzyjającej pogodzie (np. opady deszczu) uczniowie przychodzą 5 minut przed rozpoczęciem spotkania  z wychowawcą, czekają przy odpowiednich drzwiach wejściowych w odpowiednich odległościach tj. min. 1,5m, następnie najkrótszą drogą przechodzą do wyznaczonych sal, posiadają ze sobą maseczki, długopis celem podpisania odbioru świadectwa, po zebraniu max. 30 minutowym opuszczają teren szkoły. Rodzice nie wchodzą do budynku.

 

 

 

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

WEJŚCIE NR 1/przy sali gimnastycznej

S. GIM

(hala)

VIII a

 

VII a

 

I a

 

S. 24

(s.korekcyjna)

 

VI b

 

V c

 

 

III a

WEJŚCIE NR 2/ od strony biblioteki publicznej

stołówka

VIII b

 

VI a

 

0

 

Sala nr 19

 

IV a

 

 

II b

 

III b

WEJŚCIE NR 3/od strony parkingu

Sala nr 111

 

VIII c

 

VII b

 

I c

 

Sala nr 210

 

 

V d

 

II c

 

III c

WEJŚCIE NR 4/ główne od portierni

Sala nr 113

 

 

V a

 

II d

 

III d

Sala nr 114

 

VII c

 

V b

 

I d

 

WEJŚCIE NR 5/od strony dębu

Sala nr 203

 

VI d

 

IV b

 

I b

 

Sala nr 204

 

 

VI c

 

V e

 

II a

      

Rozdanie medali uczniom z najwyższą średnią godz. 8:45

IVa

6,0

V a

6,0

Vd

6,0

VI b

6,0

VId

6,0

6,0

VII c

6,0

VIIIb

6,0

VIIIb

5,94

V a

5,92

5,92