ze środków Unii Europejskiej.   

Kraje i szkoły partnerskie: Chorwacja: Ivan Cankar Primary School w  Zagrzebiu, Włochy: I.C. Pacifici Sezze-Bassiano, Hiszpania: IES Cantely w Dos Hermanas w Sewilli. 

Głównymi priorytetami projektu są: 

  • promowanie kompleksowego podejścia do nauczani i uczenia się języków, 

  • przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu nauki, rozwiązywanie problemów uczniów z grup defaworyzowanych  

  • edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie 

  • dziedzictwo kulturowe 

  • urguntowanie statusów zawodów nauczycielskich 

ERASMUSShow Gallery