7 września 2020 r. tradycyjnie włączyliśmy się do akcji Narodowego Czytania. Tym razem zmierzyliśmy się z „Balladyną”

Juliusza Słowackiego. Podzieleni na role czytaliśmy na lekcjach języka polskiego wybrane sceny. Przygotowanym interpretacjom, czasami bardzo aktorskim i emocjonalnym, towarzyszyły prezentacje przybliżające tematykę utworu i zapoznające z twórczością Juliusza Słowackiego, który „wielkim poetą był”. Trzeba przyznać, że taka akcja na rozpoczęcie roku szkolnego mobilizuje do pracy wszystkich.