17 września miała miejsce 81 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. W naszej szkole, przypomnieliśmy o tym wydarzeniu przy Dębie Pamięci imienia kapitana Marcina Beszty – Borowskiego. Z udziałem pocztu sztandarowego naszej szkoły, harcerzy oraz uczniów klasy III d pod opieką pani Beaty Puczko, odśpiewano hymn państwowy oraz odczytano apel poległych a pani dyrektor Grażyna Rutkowska zapaliła znicz dla uczczenia wszystkich poległych. Nad całością obchodów czuwała pani Anna Łapińska.