Obchody Dnia Głośnego Czytania w naszej szkole zorganizowała biblioteka szkolna we współpracy z Samorządem

Uczniowskim i oczywiście ze wszystkimi nauczycielami i uczniami.