2 października świętowaliśmy X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Tego dnia na lekcjach matematyki, sprawdzaliśmy

różnymi metodami znajomość tabliczki mnożenia.