9 paździenika obchodzimy Światowy Dzień Poczty. Z tej okazji uczniowie klasy 4c i4d doskonali swoje umiejętności w pisaniu tradycyjnych listów. Dziś zostały wysłane i niebawem trafią do rąk odbiorców.