Drodzy rodzice od miesiąca listopada 2020 wpłaty na obiady można dokonywać tylko poprzez wpłaty

internetowe (przelewem bankowym) na konto żywieniowe.

Konto 22 8074 0003 0000 1645 2000 0020

Pieniądze muszą być na koncie do końca dnia (terminu) określonego na dany miesiąc. Wpłaty dokonane później nie będą ujęte na liście obiadowej w danym miesiącu.

MUSZĄ BYĆ PODANE NASTĘPUJĄCE DANE

Imię i nazwisko dziecka, kwota, klasa, miesiąc

Zgłoszenia na odpisy można dokonywać telefonicznie do godziny 12.00 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka. Tel. 85 6632-163

Koszt obiadów na miesiąc listopad 2020: 76 zł

Termin wpłat: do 28.10.2020

W miesiącu listopadzie obiady wykupują tylko uczniowie klas ( 0- 3)