Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, a także w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,

biblioteka szkolna ogłosiła konkurs plastyczny dla najmłodszych uczniów pt.:„Zamieszkać w książce”. Temat konkursu wywołał duże zainteresowanie, do biblioteki składano prace wykonane różnymi technikami plastycznymi, a najciekawsze z nich zostały nagrodzone.