OD 9 LISTOPADA 2020 r. DO 29 LISTOPADA 2020 r.

 

  • Nauczanie w klasach I-III będzie odbywało się poprzez aplikację TEAMS zgodnie z obowiązującym rozkładem lekcji, z wychowawcą na kanale ogólnym, pozostałe przedmioty i zajęcia pozalekcyjne na wyznaczonych kanałach.
  • Nauczyciel umieszcza materiały do zajęć w plikach na kanale nauczanego przedmiotu w danej klasie
  • Nauczyciel jest dostępny dla uczniów w czasie trwania zajęć
  • Ustala z uczniami zasady komunikacji, przerwy w nauczaniu oraz pracę własną ucznia

Zadania wykonywane przez uczniów są realizowane z wykorzystaniem podręczników, ćwiczeń, zeszytów, formularzy elektronicznych w TEAMS, a także materiałów multimedialnych dostępnych na stronach internetowych o tematyce edukacyjnej oraz kanale YouTube