Mały Samorząd Uczniowski wspólnie ze Szkolnym Kołem Wolontariatu zorganizował zbiórkę pieniędzy na rzecz chorego

Nikodema Wasilewskiego. Chłopiec choruje na SMA1 – rdzeniowy zanik mięśni. Najwięcej zgromadziła  klasa I a, która otrzymała drobne upominki. Dzięki wsparciu naszym uczniom udało nam się zebrać prawie 2 500 zł. Dziękujemy wszystkim za każdy oddany grosz!