W miesiącu październiku biblioteka szkolna ogłosiła konkurs: Zostań Mistrzem Pięknego Czytania. Jego celem było propagowanie kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja książek i czytelnictwa, doskonalenie umiejętności pięknego i głośnego czytania, uwrażliwienie na piękno żywego słowa i rozbudzenie pasji czytania jako formy spędzania wolnego czasu. Konkurs odbył się w formie online.
Jury w składzie : p. Urszula Oksztulska p. Barbara Rezanow oraz p. Beata Mielech wyłoniło 2 „Mistrzów Głośnego Czytania”:
- wśród klas IV – Marysia Łapińska
- wśród klas V – Monika Urban
Laureatom konkursu gratulujemy,a po odbiór nagród zapraszamy po powrocie do szkoły.