W związku z naborem do klasy IV sportowej w dniu 4.03.2021 o godzinie 10.00 przeprowadzony zostanie test

sprawności fizycznej uczniom klas III chętnych do klasy IV oddziału sportowego.