Prace nagrodzone i wyróżnione w plastycznym konkursie organizowanym przez świetlicę

szkolną dla klas 0-3 pt.: "Najpiękniejsza pisanka". Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Dyplomy wraz z upominkami zostaną przekazane po zakończeniu nauki zdalnej.