Weekend majowy był czasem odpoczynku, ale również patriotycznych aktywności.

Nasi uczniowie zaangażowali się w wiele działań promujących patriotyczne postawy. Był i „Orzeł na wycieczce” i flaga przed domem i refleksja nad 230.rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Gratulujemy naszym uczniom zaangażowania i doskonałych pomysłów.

Patriotyczną majówkę, na przekór pogodzie, uważamy za udaną!