W piątek grupa O uczciła dzień dziecka. Były zabawy z animatorami, tańce, konkurencję sportowe, bańki

mydlane a na koniec całej imprezy największa atrakcja -wata cukrowa bez ograniczeń:)