W ramach 6 – tygodniowego projektu z cyklu #EdukacyjnaRobota uczniowie naszej szkoły doskonalą swoje

umiejętności emocjonalno-społeczne z wykorzystaniem Photona. Projekt ma na celu zintegrować klasę po pandemii z wykorzystaniem metody CASEL.  

W oparciu o nowe technologie, elementy kodowania, uczniowie klas I-III oraz IV-VIII rozmawiają o emocjach, potrzebach, przyjaźni i wartościach. Photon jest ich przewodnikiem.  

 

https://photon.education/pl/jak-uczyc-o-emocjach-i-relacjach/