Na podsumowanie roku szkolnego Zespół Ludowy Kukułeczki zaprezentował krótki program

artystyczny "Na Podlasiu byłem...".  Opiekun zespołu, Renata Janik, opowiedziała o roli zespołu ludowego w kultywowaniu tradycji naszego regionu. Uczniowie klas O oraz IIc i IId z entuzjazmem uczestniczyli w zajęciach. Największe zainteresowanie wzbudziły piękne stroje podlaskie.