Podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego "Jan Paweł II - nasz patron". Na konkurs zorganiowany

przez świetlicę szkolną i Szkolny Zespół ds. Patrona, wpłynęło ponad 70 prac z klas 0- III. Jury nagrodziło i wyróżniło 22 prace. Laureatom gratulujemy. Wszystkim uczestnikom wraz z opiekunami dziękujemy.