18 czerwca w klasach pierwszych odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.