Międzynarodowy dzień muzyki obchodzony jest na całym świecie od roku 1975 w dniu 1 października. Zainicjowany został przez Yehudi

Menuhina, ówczesnego Prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki działającej pod egidą organizacji UNESCO. Głównym celem tego święta jest przedstawienie muzyki jako wielkiego dobra ludzkości. Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach tego święta. Nasi podopieczni wykonali plakaty tematyczne dotyczące różnych stylów muzycznych. Podczas lekcji muzyki radośnie muzykowali i śpiewali. Na zakończenie dnia odbył się szkolny koncert, na którym zaprezentowali się uczniowie którzy na co dzień rozwijają swoje umiejętności w szkole muzycznej i na zajęciach dodatkowych. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i niesamowitą chęć dzielenia się swoimi talentami.