Zapraszamy do udziału w konkursie na pracę plastyczną  prezentującą historię cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej.

Regulamin konkursu plastycznegoSkok ku wolności"

dla uczniów klas I - VIII Szkół Podstawowych

 

Organizatorem konkursu jest:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie

 1. Zambrowska 20

16-001 Kleosin 

tel./fax 85 663-21-63

Współorganizator – Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny

            Koordynator: Anna Piekut tel. 505-442-346

 

Cele konkursu:

 • propagowanie wiedzy o Cichociemnych Spadochroniarzach Armii Krajowej
 • zachęcanie młodzieży do zainteresowania historią, w tym lokalną związaną z urodzonym w Klewinowie płk. Janem Kamieńskim, jednym z 316 Cichociemnych
 • rozpowszechnianie postaw patriotycznych i nawiązanie do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 • budowanie poczucia dumy z historii i jej bohaterów,
 • przywrócenie i kultywowanie pamięci o żołnierzach należących do Cichociemnych,
 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości

 

Regulamin konkursu:

 1.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas I - VIII z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny.

 2.  Praca powinna upamiętniać wydarzenia z historii Cichociemnych,

 • Pracę należy wykonać dowolną techniką płaską na formacie A3 (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, wydzieranka).
 • Autorpracyjestodpowiedzialnyzaodpowiedniezabezpieczeniejejdoprzesyłki.
 • Autor pracy dołącza metryczkę ze swoimi danymi, oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz przeniesieniem praw

3. Prace będą rozpatrywane w trzech kategoriach wiekowych:

klasy I – III SP

klasy IV – VI SP

klas VII – VIII SP

4. PracenależywysłaćnaadresSzkołyPodstawowejim.JanaPawłaIIwKleosinie

5. Zambrowska 20, 16-001 Kleosin do dnia 2 listopada 2021 z dopiskiem konkurs plastyczny „Skok ku wolności”.

6. Termin nadsyłania prac do 2 listopada 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)

 

 1. Nagrody:
 • Autorzynajlepszychpraczostanązaproszeninauroczystewręczenienagród.
 • Nagrodzeni uczestnicy (trzy pierwsze miejsca) otrzymają cenne nagrody
 • Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymają

 

 1. Wyniki zostaną ogłoszone 7 listopada 2021 r. podczas spotkania „Wieczór Wolności”, na którym odbędzie się premiera filmu „Cichociemny z Klewinowa”
 • Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie o wynikach konkursu (na podany w zgłoszeniu adres mailowy i nr telefonu).

 

 1. Kryteria oceny:
 • zgodność z tematem i jego interpretacja,
 • oryginalność i pomysłowość wykonania,
 • estetyka pracy,

            Oceny prac dokona powołana komisja konkursowa.

 

 1. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz prezentację pracy na stronie internetowej i mediach społecznościowych szkoły oraz Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.

 

 1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
 • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
 • zgłoszona praca została wykonana osobiście przez uczestnika i nie kopiuje pracy stworzonej przez inną osobę;

 

 1. Współorganizator Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.

 

 

 

Metryczka autora pracy

Imię i nazwisko ........................................................................................................................................ .

Data urodzenia ..........................................................................................................................................

Adres do korespondencji.......................................................................................................................... .

Dane kontaktowe (telefon, e-mail) ...........................................................................................................

Reprezentowana szkoła (ewentualnie nauczyciel, pod kierunkiem którego powstała praca)   ........................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................