30. III. 2022 r. odbyły się Szkolne Rekolekcje WIELKOPOSTNE. Uczniowie uczestniczyli w Naukach i Mszach Świętych w Cerkwi  i w Kościele.

Wyznaczeni nauczyciele czuwali nad bezpieczeństwem uczniów w dotarciu do Miejsc  Modlitwy. Stronę muzyczną podczas Rekolekcji uświetnił szkolny chór pod opieką p. Ani Piekut. Do Oprawy  Mszy Świętych byli zaangażowani uczniowie i nauczyciele. Ksiądz Rekolekcjonista zachęcał dzieci do dialogów i wspólnego śpiewania. Było pobożnie, ale też bardzo radośnie. W Modlitwie Wiernych dzieci omadlały  wszystkich pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców i opiekunów. Całym sercem modliły się o pokój na całym świecie, a szczególnie na Ukrainie. Każdy kto tylko chciał, mógł skorzystać z Sakramentu Pokuty. Nad wszystkim czuwali katecheci.