Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne  - Przygotowanie i dostawa zestawów obiadowych dla uczniów do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie w roku szkolnym 2020-2021.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2020 godz. 8.50 

     

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu na remont schodów wejściowych.